Activities
СНПЧ А7 Самара, обзоры принтеров и МФУ

 ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ แจกทองคำหนัก 5 บาท

 

เพียงซื้อรถยนต์ฟอร์ด ทุกรุ่นที่ที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ทุกสาขาภายใน ต.ค. 2556
ลูกค้าก็มีสิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก 5 บาท ง่ายๆทุกเดือน รวม 3 ครั้ง

 

 

ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ มอบโชคทองคำให้กับลูกค้าที่ออกรถกับฟอร์ด ลาดกระบัง และฟอร์ด สุขาภิบาล 3 ภายในเดือน กรกฏาคม - ตุลาคม 2556 มูลค่าหนัก 5 บาท ทุกเดือน เดือนละ 1 รางวัล ผลการจับรางวัลผู้โชคดี ได้แก่

  • ผู้โชตดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 คุณสุจรรยา บินชัย ลูกค้าผู้ซื้อรถ NEW FOCUSS 5 Dr 1.6L PS Trend ที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3
  • ผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 2 : คุณธนกร ชุติมาวรพันธ์ ลูกค้าผู้ซื้อรถ NEW FOCUS 5Dr 2.0L PS Sport+ ที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ลาดกระบัง
  • ผู้โชคดีจากการจับรางวัลครั้งที่ 3 คุณศศิกานต์ จริยาทัศน์กร ลูกค้าผู้ซื้อรถ NEW RANGER DBL 2.2L XLT HR AT ที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ลาดกระบัง


โดยทางบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ จะทำการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อรับรางวัล ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีทุกท่าน 

 

 

simedarbyFord1

 

simedarbyFord2  LuckyDrawGoldPriceNov131129

 

 ------------------------------------------------- 

หมายเหตุ ...
เงื่อนไขในการรับรางวัลทองคำแท่ง
1.ผู้โชคดีที่ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่เจริญนคร)
2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล
โดยชำระในวันที่มารับของรางวัล ตามกฏหมาย (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544) เป็นเงินสด
3. กรุณาติดต่อรับของรางวัลและ /หรือมารับของรางวัลได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
4.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
***สอบถามเพิ่มเติมที่ SIME DARBY VANTAGE (THAILAND) ฝ่ายการลาด Tel. 02-468-9998 #111

การจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1.จับรางวัล ณ บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่เจริญนคร)รวม 3 ครั้ง
สำหรับผู้ออกรถที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สาขาลาดกระบัง และ สุขาภิบาล 3 ในเดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2556
2. รายละเอียดของรางวัล รางวัลทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล
3.จับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 ก.ย. 2556 เวลา 10.00 น. สำหรับผู้ออกรถที่ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ 2 สาขา
ภายในเดือน สิงหาคม – กรกฎาคม 2556
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง http://www.simedarbyford.com และเฟสบุ๊กแฟนเพจของเราที่ http://www.facebook.com/simedarbyford.com

 

Contact Us

ฟอร์ด ลาดกระบัง

เลขที่ 302 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel. : 66 (0) 2172 6606
Fax : 66 (0) 2172 6607

ฟอร์ด สุขาภิบาล 3

เลขที่ 355/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Tel. : 66 (0) 2517 7616 
Fax : 66 (0) 2517 7617 

ฟอร์ด เจริญนคร

เลขที่ 298/8 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel. : 66 (0) 2468 9998  
Fax : 66 (0) 2468 8926