Promotions - After Sale Service

Sunday Special วันนี้ - 29 พ.ค. 59 

ที่ศูนย์บริการ ไซม์ ดาร์บี้ ฟอร์ด ทุกสาขา

 

โปรโมชั่นรับร้อน สำหรับลูกค้าฟอร์ด ที่นำรถเข้าเช็คระยะในวันอาทิตย์ รับฟรี! ไส้กรอง ที่ศูนย์บริการไซม์ ดาร์บี้ ฟอร์ด ทุกสาขา

 

นัดหมายบริการ :-

  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ เจริญนคร : โทร 0-2468-9998 ต่อ 404
  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ ลาดกระบัง  : โทร 0-2172-6606
  • ฟอร์ด ไซม์ ดาร์บี้ สุขาภิบาล 3 : โทร 0-2517-7007

 

 

PromoServiceSundaySpecial1604

 

Contact Us

ฟอร์ด ลาดกระบัง

เลขที่ 302 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel. : 66 (0) 2172 6606
Fax : 66 (0) 2172 6607

ฟอร์ด สุขาภิบาล 3

เลขที่ 355/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
Tel. : 66 (0) 2517 7616 
Fax : 66 (0) 2517 7617 

ฟอร์ด เจริญนคร

เลขที่ 298/8 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
Tel. : 66 (0) 2468 9998  
Fax : 66 (0) 2468 8926